fbpx
Background Image
aboutCannabis / Έρευνες  / Ιατρική κάνναβη στην Ελλάδα: Τι ισχύει και ποιες οι προσδοκίες

Ιατρική κάνναβη στην Ελλάδα: Τι ισχύει και ποιες οι προσδοκίες

greece_cannabi

Συνέντευξη εκπροσώπων του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το παρόν και το μέλλον της ιατρικής κάνναβης στη χώρα.

Ποιες πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν στη νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα το 2018;

Οι διατάξεις του αριθ. 1 του νόμου 4523/2018, ο οποίος πρόσθεσε το άρθρο 2Α στον νόμο 4139/2013, προέβλεπε εξαιρέσεις για την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια · καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου για την επεξεργασία και παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης, σε μια ενιαία και κλειστή περιοχή. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, ελήφθησαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τόσο τη διαδικασία έγκρισης αυτών των μονάδων επεξεργασίας όσο και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραγωγή και εμπορία πτερυγίων

Ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι εταιρείες για να λάβουν άδεια καλλιέργειας ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εταιρείες ενδέχεται να επιτρέπεται κατ ‘εξαίρεση να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ιατρικές μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής κάνναβης με μοναδικό σκοπό είτε την παροχή του κρατικού μονοπωλίου για την παροχή κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, είτε για την εξαγωγή αυτών των προϊόντων . Για να λάβουν αυτές τις άδειες, οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η περιοχή εντός της οποίας όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται έγκριση πρέπει να είναι ένας ενιαίος χώρος με επιφάνεια τουλάχιστον 4 στρέμματα.
  • Η ενιαία περιοχή δραστηριότητας και η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η καλλιέργεια πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δύο.
  • Πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας για την προστασία της περιμέτρου.
  • Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας (SDS / AEA) θα επιβλέπει την επιχείρηση για να διασφαλίσει ότι η παροχή ασφάλειας συμμορφώνεται με τις παραπάνω απαιτήσεις. Περαιτέρω έλεγχοι θα διενεργηθούν επίσης από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ·
  • Σε περίπτωση παραβίασης των όρων διασφάλισης, η άδεια μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Οι αιτούντες δεν θα εγκριθούν για άδεια εάν αυτοί ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους τους – συμπεριλαμβανομένων των οδηγών μεταφορών – έχουν καταδικαστεί ή κατηγορηθεί για κακούργημα. Οι υποψήφιοι που έχουν καταδικαστεί για ορισμένες παραβάσεις, καθώς και εκείνοι που έχουν τεθεί υπό δικαστική υποστήριξη όπως η επιμέλεια, δεν θα έχουν επίσης δικαίωμα να λάβουν άδεια. και
  • Η έγκριση θα χορηγείται μόνο για μεμονωμένες εγκαταστάσεις σε καθορισμένες περιοχές και περιοχές όπου επιτρέπεται η επεξεργασία και παραγωγή κάνναβης και κάνναβης σύμφωνα με τους κανονισμούς χρήσης γης.

Μόλις εγκριθεί μια εγκατάσταση και έχει δοθεί σε μια εταιρεία οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας για τις σχετικές μονάδες, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για περαιτέρω εξουσιοδότηση για την παραγωγή και εμπορία του προϊόντος τους.

Πώς θα βοηθήσει η νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρική χρήση, την πρόοδο της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης και ποια οικονομικά οφέλη μπορεί να έχει;

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018/2775, υπάρχουν ήδη πειστικά στοιχεία ότι η χρήση κανναβινοειδών έχει σημαντικές επιπτώσεις στη θεραπεία ορισμένων σοβαρών ασθενειών. Η πιθανή χρήση ιατρικής κάνναβης θα είναι επομένως μια πρόσθετη και δυναμική εναλλακτική θεραπεία για άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρειάζονται ολιστική υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε τα κράτη μέλη να μελετήσουν και να προωθήσουν τη συνταγή κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.

Όσον αφορά τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία της νομιμοποίησης της καλλιέργειας και της παραγωγής κάνναβης, η εξέταση των παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών δεδομένων σχετικά με τη βιομηχανία κάνναβης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χώρα μας μπορεί, πράγματι, να λειτουργήσει ως επενδυτικό πόλο έλξης για δραστηριότητες που σχετίζονται με την κάνναβη. και ότι αυτό θα έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στα εγχώρια οικονομικά μεγέθη. Μέχρι σήμερα, αναλύοντας τις επενδυτικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 8.716 εργαζόμενοι σε αυτόν τον παραγωγικό τομέα και το εκτιμώμενο μέγεθος των επενδύσεων είναι 1.681.068.794 ευρώ.

Πώς μπορεί η Ελλάδα να αγκαλιάσει τη βιομηχανία ιατρικής κάνναβης, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία;

Η νομιμοποίηση της παραγωγής φαρμάκων με βάση την κάνναβη στην Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της χώρας στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η θέση σε λειτουργία και η λειτουργία βιομηχανικών μονάδων θα οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά ιατρικής κάνναβης θα συνεχίσει να αυξάνεται. ενώ η γερμανική αγορά – η οποία είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά κάνναβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – εκτιμάται, επομένως, δείτε μια ανάλογη αύξηση. Ως εκ τούτου, για την κάλυψη αυτών των αναγκών, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης από χώρες που διαθέτουν ήδη καθορισμένο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο θα αυξηθούν περαιτέρω.

Δεδομένου αυτού, και επειδή:

  • Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχει ήδη θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία μονάδων μεταποίησης για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης.
  • Το κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας ευνοεί τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. και
  • Στην Ελλάδα υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων παραγωγής κάνναβης σε αυτόν τον τομέα είναι σχετικά χαμηλό.

Εκτιμάται λοιπόν ότι η χώρα μας προσφέρει θετικές επενδυτικές προοπτικές για τη βιομηχανική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας μέσω της αύξησης των εξαγωγών.

greece-cannabis

Ποια συγκεκριμένα οφέλη μπορεί να προσφέρει η πολιτεία σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν κάνναβη στη χώρα;

Όπως σημειώσαμε στην προηγούμενη ερώτηση, η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχει θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης. Στην πραγματικότητα, καθώς το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης εφαρμόζεται ήδη από τον αρμόδιο οργανισμό, υπάρχει σχετική εμπειρία αδειοδότησης. και η διαδικασία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας για την κατασκευή ιατρικής μονάδας επεξεργασίας κάνναβης είναι σχετικά γρήγορη: εκτιμάται ότι χρειάζονται μόνο τρεις μήνες κατά μέσο όρο για την απόκτηση της σχετικής άδειας εγκατάστασης. Καθώς η Ελλάδα διαθέτει επίσης εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ευνοϊκό κλίμα, θα αποτελέσει την κατάλληλη βάση για την αποτελεσματική ανάπτυξη της ιατρικής βιομηχανίας κάνναβης.

Ποιες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση στην εφαρμογή πολιτικής για την κάνναβη στην ιατρική; Προβλέπετε μελλοντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη νέα και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη βιομηχανία;

Καθώς η βιομηχανία κάνναβης είναι ένας νέος και δυναμικός τομέας παραγωγής, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα κατά την εφαρμογή αυτού του νομικού πλαισίου θα είναι σημαντικές και σημαντικές. Αφενός, η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν ως χώρες υποδοχής για επενδύσεις στη βιομηχανία κάνναβης – όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Πορτογαλία – και από την άλλη πλευρά, πρέπει να διασφαλίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι συμμορφώθηκε ομαλά και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και ελέγχου που κατοχυρώνονται από το νόμο. Επιπλέον, η προοπτική ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.

Πώς μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ιατρικής κάνναβης που διατίθενται στους καταναλωτές είναι ασφαλή και αποτελεσματικά;

Το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει αποκλειστικά την παραγωγή τελικών ιατρικών προϊόντων κάνναβης. Επομένως – κατ ‘αρχήν – υπονοείται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι θεωρούνται φαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συνεπώς έχουν άδεια και ελέγχεται από τον αρμόδιο ελληνικό οργανισμό, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Εν πάση περιπτώσει, καθώς δεν υπάρχει νομοθετική εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου σε αυτόν τον τομέα, η Ελλάδα πρέπει να συμβάλει δυναμικά στον διάλογο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί το ψήφισμα 2018/2775. Συγκεκριμένα,

Πώς προβλέπετε να εξελιχθεί η βιομηχανία ιατρικής κάνναβης; Πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει την ανάπτυξή της;

Η εξέλιξη αυτού του τομέα στη χώρα μας συνδέεται αναμφίβολα με τη συνολική πορεία της παγκόσμιας βιομηχανίας ιατρικής κάνναβης. Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά ιατρικής κάνναβης θα αυξηθεί από 7,2 δισ. Ευρώ το 2017 σε 55 δισ. Ευρώ το 2024, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 36%. και οι αντίστοιχες εκτιμήσεις μόνο για τη γερμανική αγορά ιατρικής κάνναβης υποδηλώνουν CAGR 49,5% μεταξύ 2017 και 2024 – εάν αυτές οι προβλέψεις είναι σωστές, τότε οι προοπτικές για το επενδυτικό πλαίσιο είναι αισιόδοξες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ένα σαφές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης ήδη σε ισχύ, οι προβλέψεις της αγοράς υποδηλώνουν μια ευνοϊκή αξιολόγηση.

Φυσικά, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο να μπορεί να ολοκληρωθεί. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν τον καθορισμό ενός σαφούς ορισμού του τύπου των θερμοκηπίων που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια και του συγκεκριμένου τύπου των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων που θα επιτραπεί τελικά να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο.

Νόμος για την κάνναβη στην Ελλάδα

Η ιατρική χρήση κάνναβης είναι νόμιμη στην Ελλάδα, αφού ψηφίστηκε σχετικός νόμος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το 2018. Οι λεπτομέρειες αυτού του νόμου και του νόμου εφαρμογής του καθορίστηκαν με κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία έθεσε επίσης τα κριτήρια ότι εταιρείες θα πρέπει να συναντηθούν για να εγκριθούν.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, η άδεια για την καλλιέργεια και επεξεργασία ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα λαμβάνει τη μορφή κοινής άδειας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής. που σημαίνει ότι η εξουσιοδότηση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: μία άδεια για την αρχική εγκατάσταση μιας εγκατάστασης · και ένα άλλο για τη λειτουργία του. Οι άδειες εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πάνω από 100 εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση για αυτές τις άδειες, εκ των οποίων 57 έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα μόνο για εγκατάσταση. Κατά συνέπεια, προς το παρόν δεν καλλιεργούνται στελέχη κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρική χρήση στην Ελλάδα.

Η καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης είναι σίγουρα ένας απαιτητικός τομέας: προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και κάθε κράτος μέλος πρέπει να καθορίσει το δικό του. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από το 2018 έως σήμερα. Τα τελικά ιατρικά προϊόντα κάνναβης προορίζονται αυστηρά για φαρμακευτική χρήση, με αποκλειστική λειτουργία την παροχή μονοπωλίου της κυβέρνησης ή για διεθνείς εξαγωγές. Η ασφάλεια των καταναλωτών προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

Πηγή

Team_aboutCannabis

info@aboutcannabis.gr